Ашура күні ет асып...

 

Бір жеңгеміз, "Ашура күні ет асып, жұртқа тамақ беріп жатырмын" дейді.

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес
Шеге тағаны сақтайды...

"Шеге тағаны сақтайды, таға атты сақтайды, ат ерді сақтайды, ер елді сақтайды"

Жұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емесЖұлдызды белсенді емес